Craniosacralterapia.pl

COnnections

   

News

  • styczeń, 2016


    Gdańsk

  • kurs w terminie I moduł         11-14.02 2016r, zapisy i kontakt E.Cieplińska tel. 606 610 599     e-cieplinska@o2.pl Instytut Neurorozwoju i Sprotu

  • Katowice

  • - kurs I moduł -czerwiec 2016

  • Wrocław

  • -kurs  I moduł wrzesień 2016

     All News

Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej wg podejścia biodynamicznego (SZKOŁA MONTREALSKA)

Informacje i zapisy : Tel. 793 733 929 e-mail: justynacranio@gmail.comkurs w Bydgoszczy - www.odnova.org.pl
kurs we Wrocławiu - MODUŁ I wrzesień 2016 - zapis na www.promykslonca.pl
kurs w Katowicach - zapisy na www.centrumincorpore.pl
kurs w Lublinie - info justynacranio@gmail.com

kurs w Gdańsku: INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU  e-cieplinska@o2.pl tel 606 610 599RAMOWY PROGRAM KURSU  (Kurs składa się z 7 modułów)


I Moduł
TEORIA I PRAKTYKA BIODYNAMICZNEGO MECHANIZMU TERAPII ORAZ ANATOMICZNE I FIZJOLOGICZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU CZASZKOWO-KRZYŻOWEGO (40 godzin – 4 dni)

1. Wstęp do terapii czaszkowo-krzyżowej dotycząca terapii czaszkowo-krzyżowej - anatomia i fizjologia systemu membranowego, czaszkowego oraz centralnego i obwodowego układu nerwowego.
2. Chwyty czaszkowo-krzyżowe, wyczuwanie pulsacji podłużnej płynu mózgowo-rdzeniowego.
3. Punkty „zaciszania” i ich terapeutyczne znaczenie.
4. Fluktuacja poprzeczna i jej znaczenie w terapii.
5. Kształt, opory, rozluźnianie tkanki u podstawy czaszki, potylicy, stawach krzyżowo-biodrowych, stawach lędźwiowo-krzyżowych
6. Rozluźnianie kości czaszki
7. Pompa dr Stone a.
8. „Ukształtowanie” czaszkowe
9.  Drenowanie zatok opony twardej mózgu
10. Protokół zbiorczy postępowania terapeutycznego

 

II Moduł 
PŁYWY I RYTMY (20 godzin – 3 dni)

     1. Pochodzenie rytmów i pływów
2. Rytmy i pływy w przyrodzie
3. Ćwiczenia czaszkowo-krzyżowe
4. Terapia Czaszkowo-krzyżowa -włączanie się w trzy pływy : długi, średni i impuls pierwotnego oddychania
5. Ćwiczenia praktyczne

     2. Linie Środkowe –Kwantowa, Pierwotna i Linia Płynów

 

III moduł 
ZAAWANSOWANE TECHNIKI TCK (20 godzin – 3 dni)

1. Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości - kości i membrany układu czaszkowo-krzyżowego, budowa anatomiczna czaszki i twarzoczaszki, układy terapeutyczne
2. Zatoki żylne mózgu- anatomia, fizjologia, drenowanie zatok żylnych wg Sillsa
3. Uwalnianie „szlaku wyrażania się” – wlot piersiowy, język ,podniebienie twarde, zęby, kości jarzmowe i nosowe, równoważenie kości gnykowej
4. TMJ- kompleks skroniowo-żuchwowy- anatomia, dysfunkcje, uwalnianie

 

IV Moduł 
(40 godz.- 4 dni)

1. Praca z traumą Somatoemocjonalne Odwijanie i inne techniki pomocne w problemach post-traumatycznych różnego pochodzenia
2. Praca z traumą wg. koncepcji Petera Levine'a. Równoważenie Układu Nerwowego (Poly-vagal system wg S.Porges'a)

V Moduł 
(22 godz.)

1. Praca z układem odpornościowym i narządami wewnętrznymi 


VI Moduł
ZASADY UZDRAWIANIA. ZASTOSOWANIE TERAPII CZASZKOWO-KRZYŻOWEJ U DZIECI  (22 godz.-3 dni)
1.    Anatomia czaszki i układu czaszkowego u dzieci.
2.    Zasady uzdrawiania w pracy terapeutycznej z dziećmi.
3.    Układy terapeutyczne TCK i Polarity
4.    Metamorficzny masaż stóp.
5.    Dziecięcy masaż motylkowy.
6.    Trauma i dzieci (układ Polyvagal i Ukleja)
7.    Specyficzne problemy u dzieci.


VII Moduł
EMBRIOLOGIA. TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA: PRACA Z KOBIETĄ W CIĄŻY, W OKRESIE POŁOGU I PRACA Z NOWORODKIEM 
(22 godz.-3 dni )

1.    Embriologia i terapia
2.    Kobieta ciężarna i płód
3.    Terapia czaszkowo-krzyżowa w okresie połogu
4.    Proces porodowy i traumy okołoporodowe
5.    Terapia czaszkowo-krzyżowa – słuchanie niemowląt

6. Układy terapeutyczne  tck i Polarity  dla kobiet przed zajściem w ciążę, w ciąży, po porodzie